Provence

Orange

Orange Orange byl v minulosti sídlem oranžských vévodů, což je titul, který v 8. století vytvořil Karel Veliký a jehož nositel se stal v 16. století nizozemským králem. V současnosti do města turisty láká především pozoruhodné římské divadlo, kde se pravidelně koná významný hudební festival Chorégies. Stojí na úpatí kopce St-Eutrope, tyčícího se na jižním konci starého města. Jde o nejlépe zachované římské divadlo pod širým nebem – jediné svého druhu s dosud stojící jevištní zdí.

Vítězný oblouk (Arc de Triomphe) s řadou reliéfů oslavujících vítězství Říma nad Kelty

Staré město je svou rozlohou velmi malé. Nachází se mezi amfiteátrem a řekou Meyne. Za prohlídku zde stojí především několik půvabných náměstí s kašnami a také řada domů se zdobeným průčelím a nádvořím.

© 2006 Péťák
Zajímavé tipy:

Městské muzeum
V muzeu najdete řadu zajímavých dokumentů o oranžské dynastii. Za pozornost rovněž stojí římské vykopávky a sbírka zajímavých předmětů ze 17. až 20. století.