Provence

Avignon

Avignon, velké město papežů a po dlouhá staletí jedno z hlavních kulturních center Francie, leží při řece Rhôně a patří mezi jedno z nejnavštěvovanějších francouzských měst. Najdete zde krásně zdobené paláce, starobylé kostely, kaple a kláštery a písní proslavený Avignonský most.

Avignon Evropského významu dosáhl Avignon až ve středověku jako sídlo papežů, přestože měl výhodnou polohu a existoval už od dob římského impéria. V roce 1309 přiměl král Filip IV. Sličný papeže Klimenta V., aby zaměnil své sídlo Řím za Avignon. Město pak zůstalo sídlem papežů až do roku 1376, kdy se Řehoř XI. vrátil do Říma.

Avšak už o dva roky později po smrti Řehoře a rozdělení církve se stal Avignon sídlem protipapeže. Oba z papežů se v té době prohlašovali za oprávněné nástupce sv. Petra. Sídlem vzdoropapežů zůstal Avignon až do roku 1417 – do obnovení jednoty v církvi.

Rozkvět města na poč. 18. století, kdy mělo 80 tisíc obyvatel narušila velká morová epidemie v roce 1721, kterou přežila jen ¼ obyvatel. Až do Velké francouzské revoluce byl Avignon spravován papežským legátem a roku 1791 byl připojen k Francii.

Avignon Avignonské hradby, vystavěné ve 14. století, dodnes obepínají celé středověké město. Přes hrozivě vypadající střílny nikdy nebyly dokonalou ochranou, a to ani v době, kdy jejich část lemoval dnes již neexistující vodní příkop.

Ve staré části města je řada zajímavých budov a kostelů, radnice s orlojem ze 14. a 15. století, mincovna ze 13. století, kostel St-Pierre s renesančními dveřmi, kostel St-Didier s italskými freskami ze 14. století, arcibiskupský palác...

Památky

Avignonský most (Pont d’Avignon – Pont St-Bénézet) - Proslavený most postavený ve 12. století, ale po rozlomení v 17. století zůstaly jen 4 oblouky. Kdysi byl 900 m dlouhý a spojoval Avignon s významným Novým městem na druhém břehu Rhony. Na obou stranách byl střežen věžemi. Na druhém břehu dosud stojí věž Tour de Philippele-Bel – věž Filipa Sličného. Na jednom mostním pilíři je postavena Chapelle St-Nicolas.

Rue de la République – hlavní osa starého města
Náměstí place de l’Horloge – hlavní náměstí
Brána Porte du Rocher

Avignon Papežský palác (Palais des Papes, Náměstí place du Palais) - Palác byl původně postaven jako pevnost. Udivuje svou výškou (věže kolem 50 m) a rozlohou 1,5 km2.

Starý palác (Palais Vieux) byl vybudován v letech 1334 – 1342 kolem ústředního dvora.

Nový palác (Palais Nouveau) byl vybudován v letech 1342 – 1352 za Klimenta VI.

Cathédrale Notre-Dame-des-Doms - Chrám s krásnou románskou lodí, poškozenou necitlivým připojením tribun v 17. století, stojí v těsné blízkosti Papežského paláce.

Park Rocher des Doms - Kromě nádherných výhledů na řeku směrem k Villeneuve se zde nacházejí zajímavé sluneční hodiny, na kterých můžete odečítat čas ze svého vlastního stínu.

© 2006 Péťák
Zajímavost:

Sur le pont d'Avignon/ l'on y danse, l'on y danse...
...Na mostě v Avignonu, lidé tam tančí...
V textu lidové písničky je však drobná chyba. Ve skutečnosti se netančilo "sur" ale "sous" - pod mostem. Na ostrově Barthelasse, pod Avignonským mostem, bývala totiž zábavní čtvrť s tanečními lokály, kde se tančívala farandola.