Provence

Hyères Les Palmiers

Spojuje v sobě celou řadu superlativů: je nejzápadnějšími, nejjižnějšími a nejstaršími mořskými lázněmi na celé Francouzské riviéře.

Hyères Les Palmiers Dějiny města začínají u řecko-římského přístavu Olbia, event. Pomponia. Ve středověku bylo město přeloženo poněkud do vnitrozemí na chráněný svah pod hradem. Přístav byl zaplaven pískem. Již v 17. století sem přijížděli na zotavenou a za odpočinkem důstojníci anglické středozemní flotily. To byl počátek vzestupu pobřežní oblasti.

Město žilo a dosud žije z výnosu salin, okolního zemědělství a také z exportu řezaných květin a exotických rostlin. Další zdroj přinesl cestovní ruch.

Hyères Les Palmiers Hradbami obehnané středověké staré Hyères se rozkládá na svazích vršku Casteou, 5 km od moře. Pod ním se rozprostírá moderní část města, jehož hlavní tepnou je avenue Gambetta. Poloostrov Presqu’ile de Giens je k pevnině připoután úzkou šíjí známou jako La Capte a s ní souběžným pruhem písku ohraničujícím slané mokřady a jezero.

Památky

Porte Massilon - středověký strážný domek na náměstí place Clemenceau.

Place Massillon – ukázka provensálského náměstí s terasami početných kaváren.

Tour St-Blaise - věž z 12. století.

Place St-Paul – horní náměstí nabízí panoramatický výhled na část středověkého opevnění města, kopec Costabelle a záliv Golfe de Giens.

Kostel St-Paul – renesanční vchod s širokým schodištěm, zvonice a chór románského slohu.

Hyères Les Palmiers Kostel St-Louis – bývalý klášterní kostel ze 13. století na place de la République.

Villa Noailles – kubistické sídlo ze 20. let 20. století.

Zřícenina hradu, jehož hlavní konstrukce a břečťanem porostlé věže vyčnívají nad duby a štírovníky a poskytuje strhující výhled na souostroví Iles d’ Hyères a východně k pahorkatině des Maures.

Kaple Notre Dame de Consolation – moderní poutní kostel na pahorku Costebelle na jihu města.

Zahrady
Jardin Olbius-Riquier – četné exotické rostliny, palmy, kaktusy
Parc Ste-Claire – exotické zahrady v okolí Castel Ste-Claire
Parc St-Bernard

© 2006 Péťák
Zajímavé tipy:

Musée d'Art et d'Archéologie - Muzeum umění a archeologie
Mezi tamními předměty najdete římské a řecké předměty z L'Almanarre, ale i obrazy místních umělců a přírodopisné expozice.