Provence

Fréjus

V údolí řeky Argens a mezi masivem des Maures na západě a pohořím Esterel na východě tvoří pobřežní St. Raphaël a ve vnitrozemí ležící Fréjus velkou městskou aglomeraci, která se svou velikostí začíná blížit Cannes.

Fréjus Fréjus byl osídlen za římských dob jako Forum Julii. V době svého rozkvětu měl jako důležitý válečný a obchodní přístav na 40 000 obyvatel. Zbytky římského města včetně amfiteátru se dochovaly. Starobylý fréjuský přístav se pyšnil 2 km přístavních hrází a byl zděným kanálem propojen s mořem. Po bitvě u Aktia v roce 31 n.l. sem byly převezeny lodě náležející k poražené flotile Antonia a Kleopatry.

Středověké město navázalo na předchozí slávu i jako sídlo biskupství (od r. 1370). Přístav byl zanesen pískem a koncem 18. století zcela zasypán.

Roku 1951 bylo sídlo biskupství přeloženo do Toulonu, v roce 1959 byl Fréjus zasažen katastrofou přehrady Malapsset, jež si vyžádala 400 životů.

Památky

Římské město
Zbytky římského osídlení jsou roztroušeny po celém centru města a v několika případech také mimo něj.

Fréjus Návrší Butte St. Antoine jehož východní hradby chrání před vodou a na jehož vrcholku kdysi stávala pevnost. Ta bývala součástí opevnění přístavu a jedna ze zřícených věží snad sloužila i jako maják.

Augustův maják (Lanterne d’ Auguste) vystavěný na římských základech budovy, jež se vypínala u ústí kanálu do starobylého přístavu.

Římská brána Porte des Gaules

Amfiteátr je schopný pojmout kolem 10 000 sedících diváků. V současnosti se v něm konají býčí zápasy a koncerty. Jeho horní patra byla zrekonstruována s pomocí nazelenalého místního kamene shodného s tím, který použili Římané.

Římské divadlo se nalézá severné od města. V létě se stává dějištěm různých představení. Severovýchodně od něho lze spatřit několik oblouků 40 km dlouhého akvaduktu, jenž kdysi býval stejně vysoký jako hradby.

Středověké město
Cité Episcopale (biskupská čtvrť), neboli ohraničená oblast kolem katedrály, zabírá dvě strany náměstí place Formigé, které je dějištěm zdejších trhů a zárověň srdcem současného i středověkého Fréjusu. Sestává se z katedrály, sousedního biskupského paláce ze 14. století (nyní Hotel de Ville – radnice), baptisteria, kapituly, ambitu a muzea archeologie.

© 2006 Péťák
Zajímavé tipy:

Nedaleko města se nacházejí zbytky poněkud překvapujících staveb - vietnamské pagody a opuštěné mešity, které vybudovali příslušníci francouzských koloniálních vojsk.

Pagoda
Pagodu, která stále funguje jako buddhistický chrám, najdete na křižovatce silnice RN7 směřující o Cannes a D100.

Mešita
Mosquée Missiri de Djenné stojí uprostřed vojenského tábora vlevo od D4 ve směru na Bagnols. Tato podivná budova připomínající pevnost je replikou súdánské mešity v Mali a uvnitř ji zkrášlují blednoucí nástěnné malby zachycující pouštní scenérie.