Provence

Var

Department Var je bránou na Azurové pobřeží (centra St Tropez, St Raphaël, Ste Maxime, Bandol) a jeho krajina s horami i mořem a příjemným středomořským klimatem přitahuje mnoho turistů.
Kouzlo zdejšího kraje spočívá ve vůni středomořského rostlinstva, stříbřitých plážích mezi purpurovými skalisky, osamocených ostrůvcích a středověkých vesničkách v kopcích.
Východ Provence tvoří oblast, kde se nachází jen málo větších měst ale zato neobyčejně krásná krajina. Mírně zvlněné kopce a půvabné vesnice jsou roztroušeny v severní části departmentu Var – Haut Var.
Ve vnitrozemí departmentu Var se díky slunečnému klimatu a úrodné půdě daří zemědělské produkci. Pěstuje se zde víno, ovoce, zelenina, levandule, tymián, olivy a také květiny. (Adrets de l'Estérel - Brignoles - Castellet)

Masiv des Maures

Masiv des Maures se zvedá mezi Fréjusem a Hyeres v délce zhruba 35 km a v šíři 20 km. Na severovýchodě je ohraničen řekou Argens, na západě řekou Gapeau. Na jihu spadají jeho stěny přímo do moře.
Prahorní masiv je hustě zalesněný – na pobřeží borovice a pinie, ve vnitrozemí korkové duby a jedlé kaštany. Masiv des Maures má čtyři paralelní pásma. Nejnižší je pod vodou a tvoří Hyerské ostrovy. Nejvyšší vrcholky (779 m a 771 m) vykazuje nejsevernější, čtvrté pásmo. Jméno pohoří nemá nic společného s Maury. Pochází spíše z provensálského maouro, znamenající hustý les.

Pohoří Esterel

Pohoří Esterel mezi La Napoule a St Raphaël je spolu s jižněji položeným masivem des Maures, od něhož ji dělí údolí řeky Argens, zbytkem prahorní kry. Na rozdíl od masivu des Maures tvoří jeho horní vrstvy vulkanický porfyr, zářící všemi odstíny žluté a zelené přes modrošedou k fialové. Největším zážitkem jsou však červené skály, legendární rochers rouges. Vrchovina je poměrně nízká (619 m) a silně erodovaná, plná hlubokých zářezů, strmých propastí a skalnatých útvarů. Původně bohaté zalesnění – borovice, pinie, korkové duby – bylo silně zasaženo požáy. Znovuzalesnění se daří jen částečně.
Na severovýchodě uzavírá pohoří Esterel malý masiv Tanneron (412 m), známý především nádhernými lesy mimóz. Mandelieu je známé jako "hlavní město mimóz".
Velice řídce osídlená oblast tvoří svou odlehlostí působivý kontrast pobřežnímu shonu. Následkem silné členitosti skýtá jak pobřeží, tak ve vnitrozemí množství úchvatných rozhledů:
Pic du Cap Roux (452 m)
Pic de l’Ours (496 m)
Dopravně je oblast dobře dosažitelná – Corniche de l‘Estérel

Iles d’ Hyères

Tři ostrovy – Porquerolles, Port-Cros a Levant jsou nejvyššími body výběžku horského hřebene masivu des Maures. Souostroví Iles d’ Hyères, které hrálo v dávných dobách roli bezpečného útočiště před bouřemi a později poklidného domova mnichů a zemědělců, bylo již od středověku terčem útoků pirátů. Ostrovy jsou posety zpola zbořenými, přestavěnými anebo opuštěnými pevnostmi, které tu vyrostly někdy od 16. století. Na ostrovech Porquerolles a Levant dosud fungují vojenské posádky.

Porquerolles

Západní a největší ostrov (12,5 km) je 7 km dlouhý a 3 km široký. Jako bývalý vojenský opěrný bod je ve vlastnictví státu. Celý ostrov je chráněnou krajinnou oblastí. Na severu jsou písečné pláže, na zálivy bohatý jižní břeh spadá skalami prudce do moře. Z majáku na jižní špičce ostrova je nádherný rozhled.

Port Cros
Málo obydlený, hustě zarostlý ostrůvek (7 km) je včetně svých pobřežních vod pod ochranou přírody. Z přístavu Port Cros vedou překrásné turistické stezky např. do Údolí osamění (Vallon de lla solitude).

Levant
Ostrov Levant je znám jako kolébka a ráj nudistů. Hlavní část nejmenšího ze tří ostrůvků je stále vojenským prostorem.

Města: Fréjus - Hyères Les Palmiers - St Raphaël - St Tropez - Toulon
© 2006 Péťák
Orientační mapka:
Var mapka

Corniche de l’Estérel (12,6 km)
Mezi Cannes a Fréjusem spadá pohoří Esterel až k moři. Podél členitého strmého pobřeží vede divoce romantickou krajinou jedinečná pobřežní silnice (vystavěná v roce 1903) zvaná též Corniche d’Or (Zlatá), která míjí malé pláže a tiché zálivy.
Silnice sleduje pobřeží v krásné poloze po svazích hor s velkolepým výhledem na canneský záliv, Lérinské ostrovy a Cap d’Antibes.
Vyhlídky:
Pointe de l’Esquillon
Pointe de l‘Aiguille