Provence

Marseille

Marseille je druhé největší francouzské město a největší obchodní přístav země galského kohouta. Rozkládá se v široké zátoce uprostřed polokruhovitě rozmístěných vápencovitých vrchů, které dodávají okolí velkoměsta výjimečný charakter.

Marseille Město bylo založeno v 6. století př.n.l. řeckými Jóny jako obchodní kolonie Massalia. Novodobé archeologické vykopávky odkryly významné pozůstatky řeckého a římského města, část městských hradeb, brány, věží, starou silnici z Itálie, římský přístav s nádrží na sladkou vodu atd.

V 5. století bylo založeno v prostoru opatství Saint-Victor ohnisko náboženského života, rekonstruované v 10. století benediktiny. Křížové výpravy přinesly rozvoj námořní dopravy. Marseille tehdy začala soupeřit s Janovem, v té době první námořní velmocí. V roce 1481 byla připojena s celou Provence k Francii. V roce 1720 tu vypukl mor, jemuž padlo za oběť 50 tisíc osob.

Velkou francouzskou revoluci přijali obyvatelé s nadšením. Vypravili do Paříže 500 dobrovolníků, kteří s sebou přinesli bojovou píseň od Rougeta de Lisle. Později byla píseň nazvána Marseillaisa (dnes státní hymna). V pol. 19. století začal nový rozvoj města. Za 2. světové války byla Marseille 2 x bombardována. Němci strhli staré městské čtvrti a na jejich místě se hned po osvobození v roce 1944 začala stavět moderní čtvrť.

Marseille Starý přístav ( Vieux-Port)
Rozkládá se na místě původního řeckého přístavu v malé zátoce. Vstup k němu střeží tvrze St-Jean a St-Nicolas. Až do 19. století byl přístav v provozu. Dnes je zde přístaviště jachet, rybářských lodí a osobních lodí k přepravě turistů k pevnosti Chateau d’If. S rozvojem moderní námořní dopravy však hloubka 6 m nestačila a byly postaveny nové přístavní bazény. Nový přístav byl vybudován od pol. 19. století severně od starého přístavu. Za 2. světové války byl poničen, po ní zvětšen a modernizován.

Památky

Nová katedrála (Cathédrale de la Major) z 19. století v tzv. románsko-byzantském slohu.
Chrám Notre Dame de la Garde s velkou pozlacenou Madonnou, ochranným symbolem a orientačním bodem námořníků byl postaven v 19. století také v tzv. románsko-byzantském slohu.
Chrám St-Laurent je dalším příkladem provensálského románského umění.
Unité d’habitation je velký obytný dům z roku 1952 postavený Le Corbusierem v pozoruhodném moderním stylu.
© 2006 Péťák
Zajímavé tipy:

Museé d’archéologiemediterrannéen – bohaté egyptské, řecké, orientální sbírky.

Museé des Beaux-Arts (palác Longschamp) – provensálská malířská škola a soubor obrazů Daumiera.

Museé Cantini (palác Grignan) – provensálský fajáns patřící k nejlepším ve Francii.

Museé Grobet-Labadié (Boulevard Longschamp) – francouzská malba 19. století, nábytek.

Museé d’histoire de Marseille (Jardin des Vestiges) – archeologická historie města z doby od 6. století př.n.l. do 4. století.

Museé du Vieux Marseille (dům Diamantée) – expozice o životě ve starých marseillských čtvrtích.

Musée des Docks Romains – expozice o římských přístavištích z objevů u Starého přístaviště.

Musée de la Marine (budova burzy – Bourse) – novověká námořní historie Marseille.