Provence

Bouches du Rhône

Krajina tohoto departmentu je plná kontrastů. Přechází z kopcovité oblasti (Alpilles, Saint Baume, Saint Victoire) do rovinaté krajiny (Camargue). Krása Bouches du Rhône se stala inspirací pro mnoho umělců jako byl např. Paul Cezanne nebo Christian Lacroix.

Les Alpilles

Skalnatý horský hřeben, výrazně vystupující z nížiny dolní Rhôny, se nachází v severozápadní části departmentu Bouches du Rhône mezi městy Arles a Lamanou. Tvoří jej vztyčené vrstvy převážně druhohorních velmi tvrdých vápenců, vyzdvižené podél zlomu jižně od Saint Rémy de Provence. Dešťová eroze v nich vymodelovala ostré tvary připomínající velehorský reliéf. Bezlesé strmé svahy a sutě při úpatí mají jen sporou suchomilnou vegetaci. Místy se udržují borové lesíky, mandloňové, meruňkové a olivovníkové sady a vinice. Nejvyšší vyhlídkový bod: les Opiés (493 m)

Camargue

Camargue je rozevřená delta řeky Rhôny, která zasahuje jak hluboko do Středozemního moře, tak i do vnitrozemí, až k městu Arles. Camargue představuje 140 000 hektarů bažin, kanálů, ostrovů, lagun, rákosových polí, zasolených marší, vlhkých luk a lužních lesů.

Ještě v 17. století měla tato říční dlaň sedm až osm vodních prstů a neustále měnila jejich pozice. Půda v deltě byla neobyčejně úrodná a místní zemědělci chtěli pole. Odvodňování jedné z největších evropských delt systémem důmyslných kanálů trvalo dlouhá desetiletí. Nakonec lidé dostali rozlehlé oblasti Camargue přece jen pod částečnou kontrolu. Říční deltě zůstaly pouze tři vodní prsty – hlavní rameno Le Grande Rhône a dva postranní toky Le Petit Rhône a Rhône. Byly vykáceny rozlehlé, téměř neprostupné lužní lesy, v nichž rostly tamaryšky a duby, a bažinaté louky postupně vyschly.

Následkem hlubokých změn, které postihly samotný princip fungování říční delty, však postupně docházelo k celkové změně životního prostředí. Došlo k pronikání slané mořské vody hluboko do vnitrozemí a k postupnému zasolování úrodných říčních nánosů. Ve druhé polovině minulého století se proto přistoupilo k vybudování četných pobřežních hrází.

Dnes je nížinatá krajina Camargue z části přírodní rezervací, z části odvodněným územím, které slouží k pěstování rýže. Na celou oblast Camargue se vztahuje zvláštní statut částečné ochrany. V samotném centru, kolem laguny Étang de Vacarés, pak leží na rozloze pouhých 6 880 ha přírodní rezervace s přísným zákazem vstupu.

Bažinatá Camargue zůstává i přes všechny lidské zásahy úžasnou pobřežní krajinou. Na jaře ji rozzáří pole žlutě kvetoucích kosatců, které doplňuje blankytná modř pomněnek. V létě zdobí břehy hejna plameňáků. Skutečným vládcem přímořské krajiny je od pradávna bílý camargský kůň, jehož původ je obestřen tajemstvím. Ve skupinkách se volně procházejí podél vodních kanálů, okusují výhonky rákosu nebo se jen tak prohánějí po rozlehlých zasolených pláních. Camargue není jen zemí bílých koní, ale také černých býků. Chovají se jak pro místní nekrvavé býčí zápasy, tak pro španělskou koridu.

Kromě několika roztroušených zemědělských usedlostí a chatrčí pastevců najdeme v oblasti Camargue jen málo větších sídel. Jedním z nich je Aigues Mortes, které nechal postavit král Ludvík Svatý na obranu proti Saracénům. Dodnes je chrání mohutné hradby ze 13. století. Jiným osamoceným městečkem v málo obydlené jihozápadní části delty je poklidný rybářský přístav Les Saintes Maries de la Mer. jako brána do Camargue bývá označováno městečko Saint Gilles du Gard.

Les calanques

Pod tímto místopisným názvem se rozumí převážně úsek skalnatého pobřeží mezi Marseille a Cassis, kde se hojně vyskytují tzv. kalanky. Tak označuje provensálská francouzština úzké a skalnaté mořské zálivy, hluboko zařezané do pobřeží. Tyto zátoky mají i své jména. Většina z nich je zaříznuta ve vápencích (např. Grandes Calanques, Calanque de Marseilleveyre aj.)
- přibližně 20 km dlouhá a 4 km široká skalnatá zátoka se táhne od Marseille ke Cassis

Mys Cap Canille - asi 5,5 km Z směrem od La Ciotat se nachází nejvyšší skalnatý útes na pobřeží Francie (362 m nad hladinou) z něhož je krásný pohled na přilehlou část Středozemí

La route des Crêtes – silnice z Cassis do La Ciotat podél útesů Soubeyranes s krásným výhledem

Města: Aix en Provence - Arles - Marseille

© 2006 Péťák
Orientační mapka:
Bouches du Rhone mapka