Provence

Nice

Hlavní město departmentu Alpes Maritimes, sídlo biskupství a univerzity. Nice je bezpochyby metropolí celé pobřežní oblasti, jejím hospodářským a kulturním centrem.
Město samo má dlouhou historii. Kolem roku 400 př. n.l. zde založili řečtí Fókiové z Massalie (Marseille) osadu Nikaia. Kolem roku 150 př.n.l. přišli Římané a usídlili se v Cemenelum (Cimiez), jež zaniklo při stěhování národů. Nice přežilo a sdílelo osudy hrabství Provence. V roce 1388 se město připojilo k Savojsku a bylo nazýváno Nizza. V lidovém hlasování v roce 1860 připadlo spolu s Mentonem Francii. Od té doby se oficiálně nazývá Nice.

Nice Nice je položeno v měkkém průhybu Andělského zálivu, chráněno valem alpského předhůří. Ze svého jádra pod hradním návrším (Chateau) se město rozšířilo podél celého zálivu až k údolí řeky Var. Koryto Paillonu odděluje uličky Starého města od širokých ulic Nového města. Podél pobřeží probíhá Promenade des Anglais (Anglická promenáda), kterou v 19. století financovali zde se usazující Angličané.

Staré město (Vieux Nice) se soustředí kolem vršku Le Chateau a jeho mez vyznačuje boulevard Jean-Jaures. Mezi změtí domů ze 17. a 18. století vyniká několik hezkých barokních kostelů: Svatojakubský kostel a katedrála ze 17. století; působivý Palais Lascaris ze 17. století ve stylu janovských palazzo s monumentálním schodištěm.

Cours Saleya, place Pierre-Gautier, place Charles-Félix – volná prostranství lemovaná komunálními budovami a poitalštěnými kaplemi.

Starý přístav obklopený červenými až okrovými budovami z 18. století, jimž vévédí neoklasicistní Notre Dame du Port.

Náměstí place Masséna – vystavěné roku 1835 přes řeku Paillon je centrem nového Nice a skrze fontány a palmy z něho lze pozorovat kopce nad městem.

Cimiez – severní předměstská část s přepychovými vilami; v minulosti hlavní středisko římské provincie Alpes Maritimae (zbytky římských lázní, malý amfiteátr).

© 2006 Péťák
Zajímavé tipy:

Trhy
Květinový a ovocný trh na Cours Saleya (denně odpoledne); Legendární rybí trh (největší na Riviéře)- Po-So dopoledne je na Place St-Francois a Place Rossetti.

Musée Chagall - Chagallovo muzeum
Pro největší sbírku Marca Chagalla byla roku 1982 v Cimiez zřízena vlastní budova. Jádro tvoří "Poselství bible", 17 obrazů, rytiny, skici, sochy a velká mozaika.

Musée Matisse - Matissovo muzeum
Ve vile v italském slohu ze 17. století v Cimiez lze shlédnout přehled díla Henriho Matisse (1869 - 1954), pohřbeného v Nice.

Musée Masséna - Massénovo muzeum
Vnuk napoleonského maršála odkázal městu vilu včetně všech sbírek: vlastivěda, dějiny města, mistři niceské školy.