Provence

Cannes

Druhé největší město Francouzské riviéry bylo do roku 1834 pouhým rybářským přístavem se 4 000 obyvatel. O rozkvět Cannes se zasloužil anglický lord Brougham. Když v Nice vypukla cholera (1834), usadil se v Cannes, vystavěl si zde vilu a až do konce života tam jezdil na dovolenou. Jeho příkladu samozřejmě následovala ostatní britská šlechta a Cannes se postupně vyvinulo v lázeňské středisko pro zimní sezónu. Teprve po 2. světové válce byly uměle rozšířeny písečné pláže a Cannes se stalo i letoviskem.

Cannes Staré město – Le Suquet se jmenuje podle vršku, na kterém se rozprostírá. Poskytuje skvělý výhled na 12 km dlouhou pláž a v jeho nejvyšším bodě se nacházejí zbytky opevněného převorství z 11. století a chapelle Ste-Anne z 10. století.

Rue d’Antibes, rue Meynardier, promenade de la Croisette – hlavní třídy
Na začátku promenade de la Croisette stojí na uměle nasypaném výběžku ohraničujícím přístav mohutný nový festivalový palác (Palais des Festivals et des Congrés)

© 2006 Péťák
Zajímavé tipy:

Museé de la Castre - Muzeum kastelu
V dosud dochovaných zbytcích hradu Lérinských opatů je úctihodná národopisná sbírka s exponáty z pěti kontinentů.