Provence

Alpes Maritimes

Department Alpes Maritimes při hranicích s Itálií a při pobřeží Středozemního moře je částí Provence a do ní spadající oblasti Azurového pobřeží. Pobřeží je bohatě členěné, do moře vybíhají nesčetné výběžky a poloostrůvky. Významnější rovina se rozprostírá mezi Nice a Cannes. Zde se rozkládají rozlehlé pláže, v létě většinou přeplněné.
Jako pobřeží je bohatě členěné i vnitrozemí. Jeho profil se přitom od východu k západu stále svažuje. Od třítisícových Přímořských Alp při hranicích s Itálií a prudce do moře spadajících výběžků Provensálských Alp táhnoucích se od Nice přes Grasse ke Castellanu až k vysočině Provence.

Alpes Maritimes - Přímořské Alpy

Alpy se na severovýchodě regionu, na italské hranici, dotýkají pobřeží. Za niceským předhůřím Alp, dosahujícím výšky 1 800 m se zdvihají Přímořské Alpy se skupinou Mercantour až přes 3 000 m vysoko. Od severu se k jihu prodírají četné řeky – Paillon, Vésubie, Bévéra, Roya – a vytvářejí strhující rokle a údolí.

Francouzská Riviéra

Riviéra, úsek pobřeží mezi Cannes a Mentonem dlouhý přibližně 70 km, kdysi bývala nehostinným krajem s jen několika málo přirozenými přístavy. Z tohoto důvodu usedlosti a malé osady zpočátku vyrůstaly spíše v okolí feudálních sídel vysoko nad mořem. Počátek proměny začal v 19. století a vyvrcholil s rozvojem masového turistické ruchu v 50. letech 20. století. Dnes se Riviéra sestává z takřka nepřerušované přímořské promenády lemované palmami a luxusními hotely.

Cap d‘ Antibes a Plateau de la Garoupe

Na nejzazším místě poloostrova Cap d‘ Antibes, nazývaném Plateau de la Garoupe lze vychutnat nádherný pohled přes Andělský záliv k Nice a při dobré viditelnosti ještě dále, až k vrcholkům Alp. Pod plošinou se na 4 ha rozkládá tropická nádhera parku Thuret (Jardin Thuret), nejstaršího z exotických parků na Riviéře (založen v roce 1856).

Cap Ferrat

Protáhlý poloostrov Cap Ferrat vybíhá 3,5 km do moře a od V uzavírá Andělský záliv. Jeho krajina a rozmanitost jej předurčilo k tomu být útočištěm boháčů. Vedle mnohem méně známého Cap Martin u Mentonu je Cap Ferrat nejexkluzivnějším bydlištěm na pobřeží.

Baie des Anges - Andělský záliv

Baie de Anges leží mezi Antibes a Nice. Pyšní se několika letovisky vybudovanými v minulém století a také dvěma zdařilými ukázkami betonového stavitelství: jedná se o obří ztuhlé plachty se zašpičatělými rohy v malém přístavišti ve Villeneuve-Loubet-Plage a bytový komplex nad kamínkovou pláží (16 pater vysoký a 1 km dlouhý).

Iles de Lérins - Souostroví Lérins

Malé skalnaté ostrovy leží v canneském zálivu a jsou oblíbeným cílem výletů. K ostrovní skupině patří ostrovy Ste-Marguerite a St-Honorat a také dva neobydlené ostrovy de la Tradeliere a St- Féreol.

Ste-Marguerite
Největší z Lérinských ostrovů (3 km dlouhý, 900 m široký) je hustě zalesněn, především borovicemi a eukalypty. Ostrov je obydlen již od římských dob. Kardinál Richelieu zde dal postavit pevnost, která později sloužila jako státní vězení. Nejslavnějším vězněm byl muž se železnou maskou, jehož tajemství nebylo nikdy odhaleno (zemřel roku 1703 v pařížské Bastile).

St-Honorat
Menší, jižněji se nalézající ostrov byl od okamžiku, kdy na něm světec téhož jména roku 410 založil klášter, takřka nepřetržitě v rukou mnichů. Ačkoli je celý ostrov majetkem řádu, prohlídka je možná. Kromě hezkých procházek zalesněným ostrovem se nabízí prohlídka prastarého opevněného kláštera z 11. století a kaple sv. Trojice (Chapelle de la Trinité).

Města: Antibes - Cannes - Grasse - Menton - Nice

© 2006 Péťák
Orientační mapka:
Alpes Maritimes mapka