Provence

Sisteron

Sisteron se nachází na rozhraní historických krajů Provence a Dauphiné. Je situováno v soutěsce řeky Durance, kudy prochází hlavní komunikace mezi vnitrozemím a Azurovým pobřežím - Napoleonská cesta.

Sisteron

Toto místo bylo opevněno již od nepaměti a dokonce i dnes zde stojí mohutná citadela a starobylý most přes řeku Durance. Mohutné opevnění, které obklopuje skalisko s citadelou, je dílem Érarda, dvorního inženýra Jindřicha IV.

Nejkrásnější výhled je z vyhlídky Guérite du Diable, na které stojí hrad, který byl zbořen v pol. 13. století. Ve staré části Sisteronu se nacházejí tři mohutné věže, které byly v minulosti součástí městského opevnění. V jejich blízkosti stojí Cathédrale Notre dame des Pommiers, kostelík z 12. století, jehož vstup je lemován mramorovými sloupy.

Z náměstí Tivoli lze vystoupit k citadele, odkud je nádherný výhled na soutěsku a na protilehlou skálu Rocher de Baume.

© 2006 Péťák
Zajímavé tipy:

Festival Nuits de la Citadelle se koná v červenci a v srpnu a během něho se zde představí řada hudebních skupin a divadelních souborů.